กิจกรรม

คณะดูงานเทศบาลสุรนารี

DSC07088DSC07108101331

101272DSC07095DSC07123

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

วันที 9 มกราคม 2559

ประชุมนาแปลงใหญ่

DSC05719 DSC05716 DSC05715 DSC05714 101330 101332 DSC05724

โครงการคลองสวยน้ำใส

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

วันที่ 26 มีนาคม 2558

ประชาคม ประจำปี 2558

ประชาคม ประจำปี 2558 และ อบต.เคลื่อนที่ ตำบลสนามชัย ตำบลบ้านแป้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 วันที่ 10 มกราคม 2558

เทิดไท้องค์ราชัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

กิจกรรม เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2557

ห่มผ้าเจดีย์วัดสนามไชย

กิจกรรมห่มผ้าเจดีย์วัดสนามไชย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสิงห์สุทธาวาส

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสิงห์สุทธาวาส

 

ปัญหาอุกทกภัย 4 ตุลาคม 2556

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุกทกภัย 4 ตุลาคม 2556

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย