ติดต่อ อบต.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เลขที่ 55 หมู่ 6 ตำบลสนามชัย
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
โทร.  035-367 414
โทรสาร.  035-367 414

Email: admin@snamchai.go.th

Website: www.snamchai.go.th

ติดต่อแจ้งข้อมูลถึงหน่วยงานผ่านระบบฟอร์มเมล์

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ