ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง