ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 หลัง