แกลอรี่สถานที่สำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา

วัดสนามไชย

เจดีย์วัดสนามไชย

หลวงพ่อวัดน้อย

โรงเรียนวัดสนามไชย

โรงเรียนบางไทร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามไชย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางไทร

สถานีอนามัยบ้านแป้ง

สวนแคนตาลูป

ก๋วยเตี๋ยวเรือเพ้ง

ทุ่งนา