ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมารถแทรคเตอร์เพื่อปรับเกลี่ยดินและวัสดุพื้นทาง ขนาดพื้นที่ถมดินประมาณ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ วันๆละ ๘ ชั่วโมง บริเวณด้านหลัง อบต.สนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการขุดดินแลกน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองไซร) หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถแทรคเตอร์เพื่อปรับเกลี่ยดินและวัสดุพื้นทาง ขนาดพื้นที่ถมดินประมาณ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ วันๆละ ๘ ชั่วโมง บริเวณด้านหลัง อบต.สนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมารถแทรคเตอร์เพื่อปรับเกลี่ยดินและวัสดุพื้นทาง ขนาดพื้นที่ถมดินประมาณ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ วันๆ ละ ๘ ชั่วโมง บริเวณด้านหลัีง อบต.สนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารื้อคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลสนามชัย ถึงหมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบ้านแป้ง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมารื้อคันดินป้องกันน้ำท่วม จำนวนดินประมาณ ๓,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลสนามชัย ถึงหมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบประมาณการ ปร.๔, ปร.๕)

Read more