ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาที่ทำการ อบต.สนามชัย เป็นหลังคาเมทัลชีท ขนาดหลังคาเมทัลชีท ๐.๔๐ มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. สนามชัย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ โดยการล้างเครื่องปรับอากาศ และเติมน้ำยาสารทำความเย็น R๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. ม.๗ ต.สนามชัย (เส้นบ้านนายระเด่น สาสาร) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลาง การจ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. ม.๗ ต.สนามชัย (เส้นบ้านนายระเด่น สาสาร) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายถนน ค.ส.ล. ม.๖ ต.สนามชัย (เส้นแนวเขตเลียบกำแพงวัดสนามไชย) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางการจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาที่ทำการ อบต.สนามชัย เป็นหลังคาเมทัลชีท ขนาดหลังคาเมทัลชีท ๐.๔๐ มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

      &nb

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล. ม.๒ ต.สนามชัย (เส้นบ้านนายเสริม ศาสตร์สาระ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more