ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น K – ๓๓๐๐NR หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ HP ๘๕ A จำนวน ๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more