ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more