ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหนือ

ขนมเปี๊ยะ

44 100809

 

 

 

ขนมกลีบลำดวน

100840 101277

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  P_20160407_104736P_20160407_104649P_20160407_104858  

 

พวงหรีด

101472 101478 101475

ที่ตั้ง : เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13190

หรือสนใจสังสินคาติดต่อคุณ วาสนา เบอร์ติดต่อ 035200806-7 , 0818327042